Reserves

Feu constar si algun dels comensals té alguna al·lèrgia o intol·lerància, ens serà de gran ajuda!