Orígens

ORÍGENS

DES DE 1969

Les nostres arrels ens han fet viure la cuina amb molta intensitat, i cada dia, els plats que elaborem són resultat dels nostres coneixements i productes seleccionats, però sobretot dels nostres sentiments.Origens03
04

Bona part del Pont del Diable va ser construït amb carreus de la pedrera de Can Campanyà, però s’ignora el camí emprat per arribar al pont. D’aquesta pedrera van sortir els que van emprar en la construcció de l’església parroquial de Sant Vicenç de Castellbisbal, entre el 1580 i el 1598. Les amples dovelles del portal i el finestral de sobre, del gòtic tardà, apunten que l’edifici pot ser del segle XVIè.

En el cens efectuat pel senyor de Castellbisbal, Fadric Vicenç Álvarez de Toledo i Osorio del 15 de març de 1752, consta el propietari Antoni Campanyà. La masia ha passat per diferents mans. L’anterior propietari va ser el compte de Sert.

Les masies de Castellbisbal, Josep Mateu i Miró (Publicacions Museu de la Pagesia, 1999)